Om os

 

ELKA blev grundlagt i Karup af Ejnar Lauridsen i 1958. Navnet opstod som følge af grundlæggerens initialer (EL) og de to første bogstaver fra byens navn (KA). Sortimentet var fra start koncentreret omkring undertøj til herrer og damer samt regntøj, og har gennem tiden udviklet sig til programmet, som vi kender det i dag. I 1979 ændrede man navnet til det mere internationalt klingende "ELKA Rainwear A/S" og har fortsat arbejdet med udfordringen at beskytte mod naturens ekstremer.

 

ELKA Rainwear A/S har i dag adresse i Sunds, Midtjylland. Vi har opbygget et know-how med en kombination af mange års erfaring der medvirker, at vi kan sælge produkter af høj kvalitet og funktionsevne. ELKA tilbyder i dag et sortiment der består af, regntøj, termotøj og udendørs beklædning til børn og fritid.

I kan se mere om ELKA på: http://www.elkarainwear.dk/

 

 

CSR - Vi har en klar holdning! 
Vi tager vores ansvar som regntøjsproducent alvorligt og stiller krav til vores egen og leverandørers produktion. Der arbejdes enten ud fra en ISO 9001 standard eller ud fra en skarpt defineret Code of Conduct, som sikrer vores etiske ansvarlighed.​​​​

 


 

Oeko-Tex® - Vi bruger gode råvarer

Oeko-Tex® er verdens førende sundhedsmærkning for tekstiler. Kend den på mærket ’Tiltro til tekstiler’. Mærket viser, at metervaren er testet og godkendt ud fra de krav, den internationale Oeko-Tex®-forening har stillet. Krav, der drejer sig om indholdet af kemiske stoffer, der kan – eller mistænkes for at kunne – skade kroppen.
​​​​​​


​​​
Du kan læse mere om Oeko-Tex her: http://www.okotex.dk/

 

BSCI - Vi tager etisk og socialt ansvar

Alle vores leverandører fra Østen er godkendt af BSCI (Business Social Compliance Initiative)organisationen som opfylder FN’s 10 principper om etisk og social ansvarlighed. BSCI er forkæmper for at fremme handel og sociale forbedringer i leverandørkæden bl.a. indenfor tøjindustrien. De godkendte leverandører skal underskrive en Code of Conduct som forbyder bl.a. børnearbejde, tvangsarbejde og diskrimination af minoriteter. Derudover stiller kontrakten også krav til sikkerhed, rimelige arbejdstider og miljøbeskyttelse.​​​​​​

Du kan læse mere om BSCI her: http://www.bsci-intl.org/

 

REACH - Vi bruger ikke skadelig kemi

REACH er en EU-forordning (nr. 1907/2006) om kemikalier og sikker anvendelse af disse. Databasen som bestyres af ECHA, har til formål at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet gennem et system af registrering, vurdering og godkendelse af, samt begrænsninger for kemikalier. Som en EU-forordning gælder REACH i alle 27 EU medlemsstater. Det gælder også for Island, Liechtenstein og Norge som medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

 

Du kan læse mere om REACH her: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm